பனித்துகளும் உதிரும் இலைகளும்

திங்கள், பிப்ரவரி 15

லைப் பக்கத்தை அழகு படுத்த கொட்டும் பனித்துகள்கள் உதிரும் இலைகள் அல்லது குட்டிக் குட்டி இதயங்கள் என நிறைய இருக்கு.உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதற்கான கோடிங்கைப் பயன் படுத்திக் கொள்ளலாம்.

snow flakes falling effect:

<script language="JavaScript" src="http://files.main.bloggerstop.net/uploads/3/0/2/5/3025338/falling_snowflakes.js"></script>

[or]

<script language="JavaScript" src="http://files.main.bloggerstop.net/uploads/3/0/2/5/3025338/falling_snowflakes.js">
</script>


snow fall effect:

<script src='http://h1.ripway.com/anand2360375/snow.js' type='text/javascript'> </script> <p align='center'><b> <a href='http://everything-u-need-is-here.blogspot.com/2008/12/snow-effect-widget-for-blogger.html'> </a> </b> </p>

f alling hearts effect:


<script src='http://h1.ripway.com/anand2360375/heart.js' type='text/javascript'> </script> <p align='center'> <b> <a href='http://everything-u-need-is-here.blogspot.com/2009/02/falling-hearts-widget-for-blogger.html'> </a> </b> </p>


f alling leaves effect:


<script language="JavaScript" src="http://www.sigmirror.com/files/49303_vndna/falling_leaves_script.txt">
</script>

[or]

<script language="JavaScript" src="http://files.main.bloggerstop.net/uploads/3/0/2/5/3025338/falling_leaves.js"></script>
falling stars effect:

<div class='widget-content'><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:153px;top:7px;width:auto;height:747px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:215px;top:51px;width:auto;height:543px;z-index:1;" scrollamount="6"><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:382px;top:66px;width:auto;height:185px;z-index:1;" scrollamount="2"><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:801px;top:72px;width:auto;height:196px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:834px;top:32px;width:auto;height:775px;z-index:1;" scrollamount="3"><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:852px;top:83px;width:auto;height:42px;z-index:1;" scrollamount="6"><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:527px;top:61px;width:auto;height:57px;z-index:1;" scrollamount="4"><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:448px;top:22px;width:auto;height:576px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:368px;top:84px;width:auto;height:136px;z-index:1;" scrollamount="4"><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:172px;top:53px;width:auto;height:753px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:447px;top:86px;width:auto;height:273px;z-index:1;" scrollamount="4"><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:117px;top:2px;width:auto;height:690px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:766px;top:63px;width:auto;height:600px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/fallingobjects/images/star6.gif" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:804px;top:61px;width:auto;height:794px;z-index:1;" scrollamount="7">
</marquee></div>

4 கருத்துகள்:

 1. பெயரில்லா சொன்னது…:

  Thank u
  Useful tip

 1. பின்னிப்பெடலெடுக்கிறீங்க!!!.. hats off....

 1. ம.தி.சுதா சொன்னது…:

  ஒரு உதவி ஒன்று கட்டாயம் செய்யணும் இந்த பதிவில் எனக்கு விளக்கம் சரியாகக் கிடைக்கல சகோதரம்.. இந்த கோடிங்கை html ல் எங்கே பிரதியிடுவது...

 1. கண்மணி/kanmani சொன்னது…:

  @?.??.????

  paste the code in the sidebar or add to page element places as a gadget

 
பிலாக்கர் டிப்ஸ்/BLOGGER TIPS , and