குறிச் சொற்கள்...அழகாக

புதன், ஆகஸ்ட் 29


ங்க பிலாக்கின் (லேபிள்) குறிச் சொற்களை நீங்கள் ஆட் ய கேட்ஜட்டில் எனேபிள் செய்து இருந்தால் அதை லிஸ்ட் (list)வியூவாகவோ அல்லது (cloud)கிளவுட் வியூ வாகவோ செய்திருப்பீர்கள்
அதை இன்னும் அழகாக தனித்தனி டேக் (tag)போல காட்டலாம்.என் வலைப் பக்கங்களில் உள்ளது போல‌
அதற்கு கீழே உள்ள நிரலியை காபி பேஸ்ட் செய்து ஆட் ய கேட்ஜட் மூலம் சேர்க்கவும்
அதற்கு முன்பு லேபில் ஆப்ஷனில்(cloud) கிளவுட் ஆப்ஷன் டிக் செய்திட வேண்டும்

<style type="text/css">
/*<![CDATA[*/
.label-size {
float:left;
margin:0 0 7px 20px;
position:relative;

font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size:0.75em;
font-weight:bold;
text-decoration:none;

color:#336633;
text-shadow:0px 1px 0px rgba(255,255,255,.4);

padding:0.417em 0.417em 0.417em 0.917em;

border-top:1px solid #d99d38;
border-right:1px solid #d99d38;
border-bottom:1px solid #d99d38;

-webkit-border-radius:0 0.25em 0.25em 0;
-moz-border-radius:0 0.25em 0.25em 0;
border-radius:0 0.25em 0.25em 0;

background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -moz-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -o-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -ms-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,StartColorStr='#feda71', EndColorStr='#feba47');

-webkit-box-shadow:
inset 0 1px 0 #faeaba,
0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);
-moz-box-shadow:
inset 0 1px 0 #faeaba,
0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);
box-shadow:
inset 0 1px 0 #faeaba,
0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);

z-index:100;
}

.label-size:before {
content:'';

width:1.30em;
height:1.39em;

background-image: -webkit-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -moz-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -o-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -ms-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,StartColorStr='#feda71', EndColorStr='#feba47');

position:absolute;
left:-0.69em;
top:.2em;

-webkit-transform:rotate(45deg);
-moz-transform:rotate(45deg);
-o-transform:rotate(45deg);
transform:rotate(45deg);

border-left:1px solid #d99d38;
border-bottom:1px solid #d99d38;

-webkit-border-radius:0 0 0 0.25em;
-moz-border-radius:0 0 0 0.25em;
border-radius:0 0 0 0.25em;

z-index:1;
}

.label-size:after {
content:'';

width:0.5em;
height:0.5em;

background:#fff;

-webkit-border-radius:4.167em;
-moz-border-radius:4.167em;
border-radius:4.167em;

border:1px solid #d99d38;

-webkit-box-shadow:0 1px 0 #faeaba;
-moz-box-shadow:0 1px 0 #faeaba;
box-shadow:0 1px 0 #faeaba;

position:absolute;
top:0.667em;
left:-0.083em;
z-index:9999;
}
#Label1 {height:210px;}
.label-size:hover {
background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -moz-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -o-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -ms-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,StartColorStr='#fee18d', EndColorStr='#fec86c');

border-color:#e1b160;
}

.label-size:hover:before {
background-image: -webkit-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -moz-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -o-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -ms-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,StartColorStr='#fee18d', EndColorStr='#fec86c');

border-color:#e1b160;
}
/*]]>*/
</style>

ஃபான்ட் சைஸ் மாற்ற...

ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 19

ங்க பதிவு படிப்பவர்களின் விருப்பம் போல எழுத்து வகை மற்றும் அளவை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
ஆங்கிலப் பதிவு அல்லது பதிவில் வரும் ஆங்கில வார்த்தைகளில் இந்த மாற்றங்கள் நன்றாகத் தெரியும்
அதற்கான நிரலி (HTML CODE)கீழே உள்ளது.
வழக்கம் போல காபி பேஸ்ட் தான்
ஆட் ய காட்ஜட்டில் சேர்க்கவும்
<script>
function go1(){
if (document.selecter2.select2.options
[document.selecter2.select2.selectedIndex].value != "none") {
document.getElementById('main').style.fontSize
=document.selecter2.select2.options
[document.selecter2.select2.selectedIndex].value
}
}

function go2(){
if (document.selecter2.select3.options
[document.selecter2.select3.selectedIndex].value != "none") {
document.getElementById('main').style.fontFamily
=document.selecter2.select3.options
[document.selecter2.select3.selectedIndex].value
}
}
</script>
<form id="forma" name="selecter2" method="POST">

<select onchange="go2()" style="font-family:verdana;font-size:8pt" name="select3" size="1">
<option value="Times New Roman"/>Times New Roman
<option value="Arial"/>Arial
<option selected value="Book Antiqua"/>Book Antiqua
<option value="Bookman Old Style"/>Bookman Old Style
<option value="Century Gothic"/>Century Gothic
<option value="Comic Sans Ms"/>Comic Sans Ms
<option value="Tahoma"/>Tahoma
<option selected value="Trebuchet Ms"//>Trebuchet Ms
<option value="Verdana"/>Verdana
</select>
<select onchange="go1()" style="font-family:verdana;font-size:8pt" name="select2" size="1">
<option value="8px"/>8
<option value="9px"/>9
<option value="10px"/>10
<option value="11px"/>11
<option selected value="12px"/>12
<option value="14px"/>14
<option value="16px"/>16
<option value="18px"/>18
</select></form>

வானவில்லாய் மின்னும் லிங்க்....


ங்க பதிவுகளில் நீங்க ஏதாவது பக்கத்திற்கான லிங்க (இணைப்பு) கொடுத்திருப்பீங்க‌
அந்த லிங்கின் மீது மௌஸ் பாயிண்டர் வைத்தால் வேறு ஏதாவது கலர் மாற்றம் வரலாம்.இது ஹோவர் கலர் நு டெம்ப்ளேட் டிசைன்லயே டிபால்ட்டாக வந்திருக்கும்


அதை இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக்கி வானவில்லைப் போல பல வண்ணங்களில் மாறி மாறி மின்ன வைக்கலாம்

வானவில் லிங்க்கான நிரலி கீழே உள்ளது.

காபி பேஸ்ட் செய்ய வேண்டியதுதான்.

உங்க டெம்ப்ளேட் செட்டிங்கில் ஆட் அ காட்ஜட் ஓப்பன் செய்து இந்த ஹெச்டிஎமெல் நிரலியை காபி பேஸ்ட் செய்தால் போதும்

<script src='http://yourjavascript.com/512719721/rainbow-links.js'>
/*
Rainbow Links Script- TAKANASHI Mizuki
For full source code, 100's more DHTML scripts, and TOS,
Visit http://www.dynamicdrive.com
*/
</script>

 
பிலாக்கர் டிப்ஸ்/BLOGGER TIPS , and