பாப்புலர் பதிவின் பின்புலம் கலர் கலராக தெரிய‌

ஞாயிறு, பிப்ரவரி 1

உங்கள் பதிவின் பாப்புலர் போஸ்ட் சைட் பாரில் வைத்திருக்கிறீர்களா?
இல்லையென்றால் செட்டிங்க்ஸ் சென்று ஆட் ய காட்ஜடில் பார்த்து அதை சேர்க்கலாம்.
அதை சும்மா அப்படியே காட்டாமல் கலர் கலராக காட்ட விரும்பினால் இந்த பதிவை படிங்க.
செட்டிங்ஸ் சென்று எடிட் எச்டிஎம்மெல் ஓப்பன் செய்து ]]></b:sகின்> தேடி அதற்கு மேலே இந்த கோடிங்க்ஸ் பேஸ்ட் செய்து விட்டால் போதும்.
Go to Template -> Edit HTML, Find ( Ctrl + F ) ]]></b:skin>
Copy the following code and Paste just above it

ஒவ்வொரு பாப்புலர் பதிவின்  பின்புலம் ஒவ்வொரு நிறத்தில் தெரியும்.
!!!!
மௌஸ் பாயிண்டரை பாப்புலர்  பதிவு படத்தின் மேல் வைத்துப் பாருங்களேன்...!!!!
டெமோ:கோடிங்க்ஸ்:

#PopularPosts1 ul{margin:0;padding:5px 0;list-style-type:none} #PopularPosts1 ul li{position:relative;margin:5px 0;border:0;padding:10px} #PopularPosts1 ul li:first-child{background:#ff4c54;width:97%} #PopularPosts1 ul li:first-child:after{content:"1"} #PopularPosts1 ul li:first-child + li{background:#ff764c;width:87%} #PopularPosts1 ul li:first-child + li:after{content:"2"} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li{background:#ffde4c;width:84%} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li:after{content:"3"} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li{background:#c7f25f;width:81%} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li:after{content:"4"} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li{background:#33c9f7;width:78%} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li:after{content:"5"} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li +li{background:#7ee3c7;width:75%} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li:after{content:"6"} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li +li{background:#f6993d;width:72%} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after{content:"7"} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li +li{background:#f59095;width:69%} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after{content:"8"} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li +li{background:#c7f25f;width:66%} #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after{content:"9"} #PopularPosts1 ul li:first-child:after, #PopularPosts1 ul li:first-child + li:after, #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li:after, #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li:after, #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li:after, #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li:after, #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after, #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after, #PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after{position:absolute;top:20px;right:-15px;border-radius:50%;background:#353535;width:30px;height:30px;text-align:center;font-size:28px;color:#fff} #PopularPosts1 ul li .item-thumbnail{float:left;border:0;margin-right:10px;background:transparent;padding:0;width:70px;height:70px;} #PopularPosts1 ul li a{font-size:13px;color:#444;text-decoration:none} #PopularPosts1 ul li a:hover{color:#222;text-decoration:none} #PopularPosts1 img{ -moz-border-radius: 130px; -webkit-border-radius: 130px; border-radius: 130px; -webkit-transition: all 0.3s ease; -moz-transition: all 0.3s ease; transition: all 0.3s ease; padding:4px; border:1px solid #fff !important; } #PopularPosts1 img:hover { border-radius: 0 0 0 0; -moz-transform: scale(1.2) rotate(-711deg) ; -webkit-transform: scale(1.2) rotate(-711deg) ; -o-transform: scale(1.2) rotate(-711deg) ; -ms-transform: scale(1.2) rotate(-711deg) ; transform: scale(1.2) rotate(-711deg) ; }

 
பிலாக்கர் டிப்ஸ்/BLOGGER TIPS , and