மௌஸ்பாயிண்டர் டிசைன்கள்

Saturday, February 26

உங்க வலைப் பக்கத்தை திறக்கும் போது உங்க சுட்டியின் [மௌஸின்] தோற்றத்தை மாற்ற வேண்டுமா?
கீழே சில சுட்டி டிசைன்களும் அதற்கான [html code]ஹெச்டிஎம்மெல் நிரலிகளும் உள்ளன‌

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-10/ani972.ani), progress;}</style>


<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-1/cur49.ani), progress;}</style>


<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-4/cur394.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/games/gam-11/gam1090.ani), progress;}</style><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/user/use-1/use32.cur), progress;}</style>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/people/peo-7/peo845.cur), progress;}</style>


உங்களுக்குப் பிடித்த டிசைனின் கோடு காபி செய்து [go to design page add html page element ] கட்ஜெட் ஆக சைடு பாரில் சேர்த்து விடவும்

பதிவைக் காண்பி/மறை..... show/hide button

Wednesday, February 16


நாம் எழுதும் பதிவு மிகப் பெரிதாக இருந்தால் "மேலும் படிக்க" அல்லது "தொடர்ச்சி" இப்படி ஏதாவது ஒரு பட்டன் வைத்து எழுதுவோம்

அதையே கொஞ்சம் மாற்றி காண்பி( show) மறை( hide) என்னும் பட்டன் வைத்தும் எழுதலாம்.

இதனால் அனுமார் வால் போல இருக்கும் பதிவுகளை சுருட்டி வைத்து வேண்டுமானால் நீட்டிப் படிக்கலாம்


இந்தப் பதிவு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டுப் போங்களேன்

அதற்கு கீழே உள்ள ஹெச்டிஎம்மெல் நிரலி (html code)காபி செய்து உங்க போஸ்ட்டில் சேர்க்க வேண்டியதுதான். நிரலியில்
Put your content here you want the hide or show
என்னும் இடத்தில் உங்க பதிவின் ஒரு பகுதியையோ அல்லது மறைக்க விரும்பும் பகுதியையோ தட்டச்சு செய்ய வேண்டும்.

அவ்வளவே


<div>
<div style="margin-bottom: 2px;">
<i><b><small></small></b></i><input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; this.innerText = ''; this.value = 'Hide'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Show'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; width: 60px;" type="button" value="Show" /></div>
<div style="border-bottom: 1px inset; border-left: 1px inset; border-right: 1px inset; border-top: 1px inset; margin: 0px; padding-bottom: 6px; padding-left: 6px; padding-right: 6px; padding-top: 6px;">
<div style="display: none;">

Put your content here you want the hide or show
</div>
</div>
</div>

 
பிலாக்கர் டிப்ஸ்/BLOGGER TIPS , and