மௌஸின் ரைட் கிளிக் இயங்காமல் செய்ய [disable mouse right click]

செவ்வாய், மார்ச் 2

லைப் பக்கத்தின் பொருளடக்கமோ அல்லது புகைப் படங்களோ யாரும் பார்க்கலாம் ஆனால் காபி செய்யக் கூடாது என்று விரும்பினால் மௌஸ் ரைட் கிளிக் டிசேபிள் [சுட்டியின் வலது பக்க செயல்பாட்டை ] செய்வதன் மூலம் செய்ய முடியும்.
அதாற்கான ஸ்கிரிப்டை ஆட் பேஜ் எலிமெண்ட் மூலம் சைட் பாரில் சேர்த்து விட்டால் போதும்.
1.ரைட் கிளிக் டிசேபிள் செய்ய இந்த நிரலி:

<script language="JavaScript">
<!--

//Disable right mouse click Script
//By Maximus (maximus@nsimail.com) w/ mods by DynamicDrive
//For full source code, visit http://www.dynamicdrive.com

var message="No Right-Click!";

///////////////////////////////////
function clickIE4(){
if (event.button==2){
alert(message);
return false;
}
}

function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
alert(message);
return false;
}
}
}

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
}
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=clickIE4;
}

document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false")

// -->
</script>


2.அல்லது இந்த நிரலி:
<script>
var isNS = (navigator.appName == "Netscape") ? 1 : 0;
if(navigator.appName == "Netscape") document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN||Event.MOUSEUP);
function mischandler(){
return false;
}
function mousehandler(e){
var myevent = (isNS) ? e : event;
var eventbutton = (isNS) ? myevent.which : myevent.button;
if((eventbutton==2)||(eventbutton==3)) return false;
}
document.oncontextmenu = mischandler;
document.onmousedown = mousehandler;
document.onmouseup = mousehandler;
</script>

3.அல்லது இன்னொரு வழி:
பிலாக்கின் html ல் <body> பகுதியில் சேர்க்கக்கூடிய நிரலி இது.

<body oncontextmenu='return false;'> </body>
டிஸ்கி:ஓபரா பிரவுஸ்ர்ல இதைச் செய்ய முடியாது :(

2 கருத்துகள்:

  1. அமைதி அப்பா சொன்னது…:

    நல்ல செய்தி.

  1. நல்ல தகவல். நன்றி.

 
பிலாக்கர் டிப்ஸ்/BLOGGER TIPS , and